Το κλάσμα ως ακριβές πηλίκο διαίρεσης.

Featured

Κάθε κλάσμα εκφράζει το πηλίκο μιας διαίρεσης: του αριθμητή με τον παρονομαστή του. Αν κάνουμε τη διαίρεση αυτή, το κλάσμα μετατρέπεται σε δεκαδικό αριθμό.

Δείτε την παρουσίαση.

Κάθε κλάσμα εκφράζει το πηλίκο μιας διαίρεσης

Αν μετατρέψουμε τα ισοδύναμα κλάσματα 2/5, 4/10, 8/20 σε δεκαδικούς θα πάρουμε το ίδιο αποτέλεσμα;

Επισκεφτείτε τον παρακάτω σύνδεσμο για να διαπιστώσετε με τη βοήθεια της εφαρμογής την ορθότητα της απάντησής σας.

http://illuminations.nctm.org/ActivityDetail.aspx?ID=11

Δείτε τις οδηγίες χρήσης

 Οδηγίες χρήσης της εφαρμογής 4

Η μετατροπή κλασμάτων σε δεκαδικούς και το αντίστροφο μας διευκολύνει να κάνουμε πράξεις με αριθμούς που βρίσκονται σε διαφορετική μορφή.Τυπώστε ή αντιγράψτε στο τετράδιό σας τις εργασίες που βρίσκονται  στον παρακάτω σύνδεσμο.

Εργασíες:Μετατροπές κλασμάτων σε δεκαδικούς
Advertisements