Κλάσματα- κλασματικές μονάδες- Κλασματικοί αριθμοί

Featured

Στην ενότητα αυτή θα μελετήσουμε την έννοια του κλάσματος και θα το συγκρίνουμε με την ακέραιη μονάδα.Στην προσπάθειά μας αυτή αρωγός μας θα είναι οι παρακάτω ιστότοποι και οι εφαρμογές πάνω στις οποίες θα εργαστούμε.Παρουσίαση θεωρητικού μέρους της ενότητας :Δείτε την παρουσίαση εδώ

ή κατεβάστε το αρχείο από τον παρακάτω σύνδεσμο.

Κλάσματα -κλασματικές μονάδες- κλασματικοί αριθμοί
Οδηγίες χρήσης των εφαρμογών 1 και 2

Επισκεφτείτε τον παρακάτω σύνδεσμο και ακολουθώντας τις οδηγίες χρήσης της εφαρμογής 1  κάντε τις παρακάτω ενέργειες.

http://www.pi-schools.gr/software/dimotiko/
  1. Χωρίστε τις μπάρες σε κομμάτια και δημιουργήστε τις κλασματικές μονάδες 1/2, 1/4, 1/6……Συγκρίνετε τις κλασματικές μονάδες και καταγράψτε τις παρατηρήσεις σας.Ποια κλασματική μονάδα είναι η μεγαλύτερη και ποια η μικρότερη.
  2. Δημιουργήστε κλάσματα με ίδιο παρονομαστή π.χ. 2/5, 3/5, 4/5….. σε διαφορετικές μπάρες. Συγκρίνετε τα κλάσματα και καταγράψτε τις παρατηρήσεις σας. Ποιο κλάσμα είναι μεγαλύτερο και ποιο μικρότερο;
  3.  Δημιουργήστε κλάσματα με ίδιο αριθμητή π.χ. 3/4, 3/5, 3/7….. σε διαφορετικές μπάρες. Συγκρίνετε τα κλάσματα και καταγράψτε τις παρατηρήσεις σας. Ποιο κλάσμα είναι μεγαλύτερο και ποιο μικρότερο;Επισκεφτείτε τους παρακάτω συνδέσμους και επαναλάβετε τις εργασίες σε διαφορετικό περιβάλλον.
1.  http://www.mathplayground.com/Fraction_bars.html
2. http://www.bbc.co.uk/skillswise/game/ma17frac-game-simplifying-fractions

Εκτυπώστε ή αντιγράψτε στο τετράδιό σας τις εργασίες από τον παρακάτω σύνδεσμο

Εργασίες στα κλάσματα


Advertisements